Chào mừng đến với
chương trình học trực tuyến
về Thực hành điều trị
chỉnh nha Invisalign

Người dùng cũ

Người dùng mới

Bạn chỉ có thể truy cập chương trình thông qua thư mời. Vui lòng nhập mật mã đăng ký có trên thẻ truy cập của bạn.
The passcode you entered is incorrect.

Overview

Học trực tuyến về Thực hành Điều trị chỉnh nha Invisalign

Được phát triển để giúp tối ưu hóa hiểu biết của nhóm làm việc của bạn về điều trị chỉnh nha Invisalign.

Chương trình học được thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhân viên phòng khám – từ lễ tân cho đến người phụ trách phòng khám

Chúng tôi biết rằng các nhân viên phòng khám có nhiều vai trò, trách nhiệm và tương tác khác nhau với khách hàng. Bất kể bạn giữ vai trò gì, chúng tôi luôn có mô-đun học trực tuyến Invisalign phù hợp với bạn.

Các mô-đun tập trung vào từng giai đoạn trong hành trình điều trị của bệnh nhân

Các mô-đun học trực tuyến Invisalign của chúng tôi được điều chỉnh để giúp bạn xử lý những câu hỏi ban đầu và giải thích quy trình điều trị hoặc các tương tác của điều phối viên điều trị một cách tự tin.

Những nội dung kiểm tra hiểu biết của bạn

Các câu hỏi tự đánh giá của chúng tôi có thể giúp bạn đo lường mức độ hiểu biết của bạn về nội dung cũng như nhấn mạnh các lĩnh vực cần cập nhật.

Học tập linh hoạt

Bạn có thể truy cập các mô-đun của chúng tôi từ nhiều thiết bị như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Ngoài ra, bạn có thể ‘bắt đầu’ và ‘dừng’ các mô-đun tại mọi thời điểm và kết thúc mô-đun vào giai đoạn sau đó.

Tài liệu hỗ trợ hữu ích

Xem các video và tải xuống các tài nguyên hữu ích có thể giúp bạn hiểu biết hơn về quy trình điều trị chỉnh nha Invisalign.

Cổng thông tin ghi chép lại quá trình hoàn thành các mô-đun của bạn

Để ghi nhận các kết quả đạt được, bạn sẽ nhận được một Chứng chỉ điện tử sau khi hoàn thành một mô-đun.