Xin chào

Trang thông tin này được phát triển để hỗ trợ bác sĩ và đội ngũ phòng khám mang lại trải nghiệm nâng cao cho bệnh nhân và tạo điều kiện cho phòng khám phát triển.Chương trình được thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhân viên phòng khám, từ lễ tân đến quản lý.

Chúng tôi biết rằng các nhân viên phòng khám có nhiều vai trò, trách nhiệm và tương tác khác nhau với khách hàng. Bất kể bạn giữ vai trò gì, chúng tôi luôn có học phần học trực tuyến Invisalign phù hợp với bạn.

Các học phần tập trung vào từng giai đoạn trong quá trình điều trị chỉnh nha

Các học liệu học trực tuyến Invisalign được thiết kế để giúp bạn tự tin khi xử lý những thắc mắc cơ bản, giải thích quy trình điều trị và tương tác hiệu quả với điều phối viên.

Những nội dung kiểm tra hiểu biết của bạn

Các câu hỏi tự đánh giá giúp bạn đo lường mức độ hiểu biết của mình về Invisalign và chú ý vào các nội dung bạn cần cập nhật.

Học tập linh hoạt

Bạn có thể truy cập các học liệu Invisalign từ nhiều thiết bị như máy tính để bàn, máy tính xách tay và điện thoại di động vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể ‘bắt đầu’ và ‘dừng’ các học phần vào mọi lúc và kết thúc học phần vào thời điểm sau đó.

Tài liệu hỗ trợ hữu ích

Xem các video và tải xuống các tài nguyên hữu ích có thể giúp bạn hiểu biết hơn về quy trình điều trị chỉnh nha Invisalign.

Cổng thông tin lưu lại quá trình bạn hoàn thành các học phần

Để ghi nhận các kết quả đạt được, bạn sẽ nhận được một Chứng chỉ điện tử sau khi hoàn thành một học phần.